Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về AT, VSLĐ, HĐHL đối với một số đơn vị

Ngày cập nhật: 25-06-2020

Ảnh minh họa

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại đơn vị và ghi nhận kết quả làm việc tại các Biên bản làm việc.

 

 

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)