Phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày cập nhật: 24-09-2020

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 cho 38 địa phương.

Cụ thể như sau:

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)