Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Ngày cập nhật: 17-12-2012
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2281/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ,VSLĐ) giai đoạn 2011-2015.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn – vệ sinh (AT-VS) lao động, bảo đảm an toàn thân thể và tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự bền vững quốc gia.

Cụ thể, trung bình hàng năm: Giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người, tăng 5% cơ sở, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động; tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả  hệ thống quản lý công tác AT-VS lao động; trên 40.000 người  làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VS lao động, 10.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và 40.000 cán bộ làm công tác AT-VS lao động tại doanh nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về AT-VS lao động.

Theo chương trình, đến năm 2015 sẽ có trên 1.000 làng nghề, 5.000 hợp tác xã, 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được phổ biến thông tin phù hợp về AT-VS lao động; 100% người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động; 100% số vụ tại nạn lao động chết người được điều tra xử lý.

Ngoài ra, các hoạt động của chương trình còn nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về AT-VS lao động…Dự kiến ngân sách thực hiện chương trình là 730 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 680 tỷ đồng, ngân sác địa phương 50 tỷ đồng

Nguồn: www.molisa.gov.vn

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)