Danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010

Ngày cập nhật: 17-12-2012

Thi hành Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010, sau khi có công văn chính thức đề cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình của các Bộ, Ngành và các cơ quan có liên quan, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình thông báo danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình như sau:

1. Trưởng ban Chỉ đạo:

Bà Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phó trưởng Ban Chỉ đạo:

- Ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực;

- Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban;

- Ông Lê Vân Trình, Uỷ viên đoàn Chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng ban.

3. Các uỷ viên Ban Chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

3. Ông Đinh Danh Nghiêm, Phó Chủ nhiệm, Tổng Cục kỹ thuật Bộ Quốc phòng;

4. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

5. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

6. Ông Đỗ Văn Sơn, Phó Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an

7. Ông Trần Văn Học, Trưởng ban Tiêu chuẩn, Bộ Khoa học - Công nghệ;

8. Ông Đoàn Xuân Hòa, Phó Cục trưởng Cục Nông - Lâm sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

9. Ông Trần Trung Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công nghiệp;

10. Ông Nguyễn Phúc Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục - Đào tạo;

11. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

12. Ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Ban thường vụ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

13. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

14. Bà Lại Thị Bích, Trưởng ban xã hội, Hội Nông dân Việt Nam.

 

Xin thông báo để các đồng chí có tên nêu trên biết và tham gia thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)