Hội nghị triển khai Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động năm 2008

Ngày cập nhật: 17-12-2012

Vào lúc 8h00’ sáng nay (30/11/2007), tại Hội trường Bộ LĐTBXH (Hà Nội), đã diễn ra Hội nghị triển khai chương trình quốc gia trong năm 2008 về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động với sự tham dự của các Bộ, ngành: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Công an; Tổng Liên đoàn LĐ VN, Liên minh HTXVN, Phòng TMCN VN và đại biểu của 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Sau khi khai mạc, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp chủ trì Hội nghị.

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến 2010 đặt nền móng cho việc triển khai các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách đồng bộ và toàn diện trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, theo thống kê chưa đầy đủ từ Thanh tra Bộ LĐTBXh, riêng 6 tháng đầu năm 2007, đã có 2.996 vụ TNLĐ, tăng 42,4%, và số người bị nạn là 3057 người, tăng 38,7 % so với cùng kỳ năm 2006. Thiệt hại vật chất trên 10 tỷ đồng và hơn 130 ngàn ngày công lao động. Nguyên nhân gây tai nạn lao động chủ yếu là do người sử dụng lao động vi phạm các quy định về an toàn lao động (chiếm 48,62% tổng số vụ TNLĐ chết người) và người lao động vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn (chiếm 35,5% tổng số vụ TNLĐ chết người).

Đến năm 2010, theo dự báo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, cả nước sẽ có trên 500 ngàn doanh nghiệp hoạt động, trong đó trên 95% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng 56 triệu lao động. Căn cứ vào sự gia tăng số lượng lao động và sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa ở nước ta, thì dự báo vào năm 2010 trong khu vực công nghiệp ở nước ta sẽ có khoảng 120 - 130 ngàn người bị TNLĐ, trong đó có 1.200 người chết, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

“Đó là một thách thức lớn, nếu chúng ta không có những biện pháp tích cực và kịp thời để cải thiện điều kiện lao động, ngăn chặn sự gia tăng TNLĐ, BNN thì sẽ gây ra hiểm hoạ không chỉ cho một doanh nghiệp, một vùng mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến an sinh xã hội, làm huỷ hoại môi trường, gây thiệt hại khôn lường về người và tài sản quốc gia.” - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Diễn ra trong 02 ngày liên tục, Hội nghị là diễn đàn để các đại biểu cùng nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung, kế hoạch triển khai CTQG BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ trong năm 2008 và đề xuất kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt các mục tiêu của Chương trình quốc gia.

Sáng nay, Hội nghị tập trung vào các kế hoạch triển khai Dự án trong Chương trình quốc gia trong năm 2008, cụ thể: Nâng cao năng lực và hiệu quả Quản lý nhà nước về BHLĐ (Bộ LĐTBXH); Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, giảm thiểu TNLĐ trong lĩnh vực xây dựng (Bộ Xây dựng); Cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp, giảm thiểu TNLĐ và BNN trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (Bộ NN và PTNT); Tăng cường phòng chống BNN (Bộ Y tế) và Thông tin tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ nâng cao nhận thức về ATVSLĐ (Bộ LĐTBXH).

Các kế hoạch, thảo luận tại Hội nghị đều hướng tới các vấn đề trọng tâm như Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề cập đến khi khai mạc, đó là:

1- Thông tin tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ để nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân, các làng nghề và trong sản xuất nụng nghiệp.

2- Phát huy năng lực của các doanh nghiệp trong việc tự cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phổ biến các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động v.v...; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

3- Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, VSLĐ của đội ngũ làm công tác ATVSLĐ; kiện toàn bộ máy thanh tra lao động, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm qui định về an toàn vệ sinh lao động.

4- Triển khai có hiệu quả các biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu TNLĐ, phòng ngừa BNN trong các lĩnh vực xây dựng, khai khoáng và sử dụng điện. Đặc biệt là tổ chức hướng dẫn ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp như: sử dụng máy nông nghiệp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật.

5- Điều tra xây dựng dữ liệu ban đầu về TNLĐ, BNN và điều kiện lao động, tập trung vào nhóm, nghề, công việc có nguy cơ cao. Xây dựng thí điểm mô hình quản lý về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, địa phương, từ đó nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp, địa phương khác.

6- Phổ biến nhân rộng sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, của các doanh nghiệp trên địa bàn, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu khoa học về bảo hộ lao động trong và ngoài nước vào công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất kinh doanh.”/.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)