Lễ ký kết thỏa thuận hỗ trợ Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011-2013

Ngày cập nhật: 17-12-2012

Lễ ký kết bản thỏa thuận giữa Bộ LĐTBXH - Đại sứ quán Đan Mạch

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đại sứ quán Đan Mạch ký kết thỏa thuận hỗ trợ Chương trình quốc gia về An toàn lao động vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2013

Ngày 08/08/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm và Ngài Đại sứ Đan Mạch John Nielsen đã ký kết Bản thỏa thuận giữa hai bên về việc hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động tại các doanh nghiệp vừa vả nhỏ trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2013 . Việc hỗ trợ được Chính phủ Đan Mạch thực hiện thông qua hỗ trợ Ngân sách Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Tổng hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch giành cho Việt Nam trong chương trình này trị giá 50 triệu DKK (tương đương 175 tỷ đồng Việt Nam) và không có khoản kinh phí nào phân bổ riêng cho hỗ trợ kỹ thuật.
                                                                            Lễ ký kết có sự tham gia của các lãnh đạo các đơn vị của Bộ LĐTBXH

Mục tiêu của thỏa thuận này nhằm tăng cường thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khu vực kinh tế phi kết cấu góp phần thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ một cách bền vững. Phát biểu tại lễ ký kết, Ngài Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết việc ký kết thỏa thuận này là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa Việt Nam và Đan Mạch. Thông qua nguồn vốn ODA giành cho Việt Nam, trong nhiều năm qua, Chính phủ Đan Mạch đã hỗ trợ không chỉ trong công tác ATVSLĐ mà còn trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu, pháp lý… nhằm đem lại sự phát triển hiệu quả và bền vững cho người dân Việt Nam.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)