Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Ngày cập nhật: 17-12-2012

Ngày 10/12/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2281/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 20111-2015 với mục tiêu cải thiện điều kiện, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo thân thể và tính mạng người lao động và tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Xem toàn văn nội dung Quyết định Tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)