Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Ngày cập nhật: 17-12-2012

Ngày 10/6/2011, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bùi Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự, có đầy đủ các thành viên.

      Mục đích của phiên họp là nhằm thông báo tới các thành viên về Quyết định số 622 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nói trên; tiếp theo là lấy ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

     Theo Quyết định 622, ông Bùi Hồng Lĩnh đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chỉ đạo, ông Vũ Như Văn – Quyền Cục trưởng Cục An toàn Lao động là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, và 15 thành viên là các đồng chí lãnh đạo cấp Bộ và cấp Cục, vụ thuộc các bộ, ngành, đoàn thể liên quan. Ban Chỉ đạo sẽ hoạt động với sự giám sát của quan sát viên là bà Lis Roénholm – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

     Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chương trình là tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện các hoạt động của chương trình; được sử dụng con dấu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công; kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp từ kinh phí dành cho các hoạt động quản lý và giám sát của Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015.

     Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Ban để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Các thành viên trong Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)