Chương trình bình chọn và trao giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu về ATVSLĐ" năm 2009

Ngày cập nhật: 20-03-2009

Thời gian: Tháng 3 năm 2009
Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan Chỉ đạo và Bảo trợ:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan chủ trì:
Cục An toàn Lao động
Báo Lao động – Xã hội
Bảo trợ thông tin
Đài Truyền hình Việt Nam
Báo Lao động - Xã hội
Đơn vị thực hiện:
Công ty TNHH Phát triển Thương hiệu Ngôi Sao Việt

I - Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG”

Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Nghị quyết Đại hội Đảng IX (năm 2001) về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2001 – 2010 đã nhấn mạnh: “Chú trọng bảo đảm an toàn lao động”; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 -2010 cũng chỉ rõ ”... Thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động”. Trong nhiều năm qua, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo ATVSLĐ cũng đã được thể chế hoá thành một hệ thống các qui định pháp luật về ATVSLĐ khá đầy đủ.
Năm 2006, Chính phủ đã có quyết định số 233/2006/QĐ – TTg ngày 28/10/2006 phê duyệt “ Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010”, cũng là năm mà Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững và hội nhập.
Tuy nhiên cùng với sự phát triển nhanh của các doanh nghiệp, công tác ATVSLĐ đang đứng trước nhiều thách thức, đó là tần suất tai nạn lao động và số ngưòi mắc mới bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng. Phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn lao động chết người xảy ra trong năm 2007 cho thấy: có 35,53 % số vụ xảy ra do người sử dụng lao động vi phạm các quy định pháp luật về ATVSLĐ; vi phạm các tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp chưa chú ý đầu tư cải thiện điều kiện lao động, chưa quan tâm tới việc xây dựng bộ máy quản lý ATVSLĐ tại nơi làm việc... Công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trong đó có việc động viên khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ chưa thực sự tương xứng với yêu cầu của công tác ATVSLĐ trong thời kỳ mới và chưa được đầu tư đúng mức. Việc khen thưởng công tác ATVSLĐ được thực hiện hàng năm theo Thông tư số 20/1997/TT-BLĐTBXH cũng rất hạn chế.
Để chủ động thúc đẩy công tác tuyên truyền về ATVSLĐ có sự tham gia của xã hội, bên cạnh các hình thức khen thưởng nhà nước, cần có thêm những hình thức giải thưởng khác có sức thu hút, động viên, khuyến khích nhiều doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.
Việc trao Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động nhằm thu hút sự tham gia của toàn xã hội trong việc tôn vinh, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ.

II – THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
1. Tên Chương trình: “Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động”
2. Mục đích, ý nghĩa:
- Tôn vinh, động viên những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực đầu tư cải thiện điều kiện lao động; ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Thực hiện chỉ tiêu giảm tần suất tai nạn lao động, mắc mới bệnh nghề nghiệp trong Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ; xây dựng và triển khai mô hình quản lí ATVSLĐ trong doanh nghiệp.
- Góp phần quảng bá thương hiệu hàng hoá, đảm bảo ATVSLĐ của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập với sự ghi nhận rộng rãi hơn của xã hội đối với các doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá khi gia nhập WTO.
3. Đơn vị tổ chức:
3.1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
3.2. Đơn vị chủ trì:
- Cục An toàn Lao động – Bộ LĐTBXH
- Báo Lao động - Xã hội – Bộ LĐTBXH
3.3. Đơn vị bảo trợ thông tin
- Đài Truyền hình Việt Nam
- Báo Lao động - Xã hội – Bộ LĐTBXH
3.4. Đơn vị thực hiện: Công ty Phát triển Thương hiệu Ngôi Sao Việt.
4. Địa điểm và Thời gian:
- Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Thời gian: Ngày 15 tháng 3 năm 2009 trong dịp Phát động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN (Từ 15 – 21/3/2009).


III- GIỚI THIỆU GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1. Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động”
• Là Giải thưởng hàng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); đóng góp tích cực vào sự phát triển của công tác ATVSLĐ vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động.
• Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động” được đăng kí bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ theo đúng qui định của Nhà nước.
2. Loại, hình thức và số luợng Giải thưởng
• Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn Lao động là giải thưởng đồng hạng. Doanh nghiệp được tặng Giải thưởng được nhận Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao tặng.
• Số lượng Giải thưởng hàng năm được xem xét trên cơ sở kết quả bình xét cụ thể các doanh nghiệp theo điều kiện và tiêu chí xét thưởng.
3. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí xét thưởng:
3.1. Đối tượng xét thưởng:
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cả nước (sau đây gọi chung là doanh nghiệp)
3.2. Điều kiện xét thưởng
- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ theo quy định của pháp luật;
- Không để xảy ra tai nạn lao động chết người vào năm trước liền kề năm xét thưởng cho đến thời điểm xét thưởng; Tần suất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (nếu có) giảm rõ rệt;
- Có thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh từ 3 năm trở lên; hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, và hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước theo qui định của pháp luật;
- Tự nguyện đăng ký tham gia bình chọn.
3.3. Tiêu chí xét thưởng
1. Tổ chức, phân định trách nhiệm và quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp:
- Có tổ chức bộ máy ATVSLĐ thích hợp;
- Có quy định rõ trách nhiệm đối với từng cấp, từng chức danh quản lý về ATVSLĐ;
- Có kế hoạch bảo hộ lao động;
- Có báo cáo công tác bảo hộ lao động, báo cáo tai nạn lao động theo quy định;
- Có đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi công tác ATVSLĐ theo mẫu quy định: Sổ thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sổ theo dõi công tác huấn luyện; sổ cấp phát trang bị PTBVCN; Sổ kiểm tra, kiến nghị công tác BHLĐ, sổ theo dõi chi trả phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật, sổ theo dõi khám sức khoẻ người lao động, sổ theo dõi đăng kí, kiểm định (nếu có).
- Người sử dụng lao động, người quản lí, cán bộ ATVSLĐ của doanh nghiệp tham dự huấn luyện về ATVSLĐ do cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện về ATVSLĐ tổ chức
2. Triển khai công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật:
- Xây dựng và phổ biến nội quy, quy trình, biện pháp an toàn cho từng công việc và các máy, thiết bị;
- Thực hiện việc kiểm định, đăng ký đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo đúng quy định của pháp luật; Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kì máy, thiết bị đảm bảo an toàn;
- Tổ chức thông tin, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và cấp thẻ an toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
- Cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;
- Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra về ATVSLĐ.
- Thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra (nếu có).
3. Cải thiện điều kiện lao động:
- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm đảm bảo an toàn và cải thiện điều kiện lao động
- Có hệ thống thông gió, làm mát, xử lý bụi, hơi khí độc, chống ồn, rung chiếu sáng đạt yêu cầu
- Sắp xếp chỗ làm việc, máy móc thiết bị an toàn, tiện lợi, hợp lý
- Có công cụ vận chuyển, mang vác để giảm sức lao động
4. Thực hiện chế độ chính sách và chăm sóc sức khoẻ người lao động
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ: TGLV, TGNN; Chi trả phụ cấp độc hại, BD bằng hiện vật; chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người bị TNLĐ, BNN (nếu có), ...
- Có cán bộ y tế hoặc hợp đồng với cơ quan y tế địa phương
- Có tổ chức khám sức khoẻ định kì, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động
- Các điều kiện phúc lợi của doanh nghiệp (tổ chức bữa ăn ca, nhà tắm, nhà vệ sinh, thăm quan, nghỉ mát...)

5. Huy động sự tham gia đảm bảo ATVSLĐ của người lao động tại doanh nghiệp
- Tham gia xây dựng chính sách (nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định ATVSLĐ... ) của doanh nghiệp
- Tham gia phát hiện yếu tố nguy hiểm, có hại
- Đề xuất các sáng kiến cải thiện điều kiện lao động
- Môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp
- Có mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở từng tổ sản xuất
- Hưởng ứng các phong trào phát động (Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ – PCCN, phong trào “ xanh, sạch, đẹp...”)
4. Thủ tục và hồ sơ đăng kí xét tặng Giải thưởng
Hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng bao gồm:
- Đơn đăng ký tham gia xét thưởng ( Mẫu số 1);
- Thuyết minh giới thiệu doanh nghiệp: tổ chức, quy mô, lĩnh vực hoạt động, hiệu quả kinh tế - xã hội (doanh thu, số lao động, đóng thuế, đóng bảo hiểm xã hội), bản sao đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo về công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp (Mẫu số 2 ) được các Bộ, ngành quản lý hoặc các cơ quan quản lý ATVSLĐ của địa phương xác nhận;
- Bản sao chứng nhận (bằng khen, giấy khen, chứng nhận…) các thành tích đạt được trong lĩnh vực ATVSLĐ và các thành tích thuộc các lĩnh vực liên quan (an toàn phòng cháy, y tế, môi trường, trách nhiệm xã hội…); các danh hiệu và chứng nhận khác (nếu có);
- Bản sao ý kiến khách hàng hoặc các cơ quan, ban ngành (nếu có) về hoạt động của doanh nghiệp và các hoạt động mang tính xã hội.
Các Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng kí trước ngày 15/1/2009 về:
Công ty phát triển thương hiệu Ngôi sao Việt
18/84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Tổ Thư kí sẽ tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng xét duyệt Giải thưởng.
5. Hội đồng Xét duyệt Giải thưởng
Hội đồng Xét duyệt Giải thưởng được thành lập theo Quyết định của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành viên của Hội đồng là những nhà quản lý, các chuyên gia đại diện cho các cơ quan quản lý, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động, cơ quan truyền thông, các hiệp hội về ATVSLĐ;
Hội đồng Xét duyệt Giải thưởng sẽ thực hiện bình chọn sơ khảo và chung khảo để tìm ra những doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong công tác ATVSLĐ trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và quyết định trao Giải thưởng.
6. Quyền lợi của doanh nghiệp được giải:
- Được trao Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn Lao động tại lễ phát động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN;
- Bằng chứng nhận và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam;
- Được đăng tải thông tin lên Báo Lao động Xã hội và nhiều báo, tạp chí;
- Được sử dụng ý nghĩa của Giải thưởng với mục đích quảng bá cho đơn vị...
- Được cung cấp các tài liệu liên quan, giấy mời tham dự chương trình Hội nghị và Lễ trao giải
7. Lễ trao giải:
Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 15/3/2009 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm đồng nhân dịp Phát động Tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ với sự có mặt của Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí…
Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Từ ngày 10 tháng 12 năm 2008: Nội dung chương trình được gửi đến các tỉnh, thành phố, hiệp hội, ban ngành và các Doanh nghiệp trên toàn quốc.
2. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2008: Ban tổ chức bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia xét thưởng các doanh nghiệp.
3. Ngày 20 tháng 02 năm 2009: Ban tổ chức kết thúc việc nhận hồ sơ xét thưởng.
4. Ngày 21 tháng 02 năm 2009: Hội đồng xét thưởng chấm sơ khảo.
5. Ngày 22 tháng 02 năm 2009: Hội đồng xét thưởng chấm chung khảo.
6. Ngày 25 – 30 tháng 02 năm 2009: Làm các thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định trao giải thưởng.
7. Ngày 05 tháng 03 năm 2009: Ban tổ chức công bố kết quả.
8. Ngày 14 tháng 03 năm 2009: Tổ chức Hội thảo về An toàn lao động tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
9. Ngày 15 tháng 03 năm 2009: Trao giải cho các doanh nghiệp đạt giải, tại TP Đà Lạt – Lâm Đồng.


Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Phòng Thông tin - Tuyên truyền - Huấn luyện
Cục An toàn lao động - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thường trực: Chị Thu Hường – 04. 9362953 – 04. 9362922

- Công ty Phát triển Thương hiệu Ngôi Sao Việt
Đơn vị tiếp nhận hồ sơ giải thưởng
Số 18/84 – Phố Chùa Láng –Đống Đa - Hà Nội
Tel: 04. 7759208 – 7759209 – 7756696 *** Fax: 04. 7756697
Thường trực: Chị Minh Ngọc 0914 91 77 66 – 0936 65 88 55

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)