Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN hàng năm

Ngày cập nhật: 18-12-2012
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722 /CP-VX ngày 14 tháng 7 năm 1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN) hàng năm; sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 3263/LĐTBXH - BHLĐ, ngày 24 tháng 9 năm 1999 hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN hàng năm như sau:

I- Mục đích, yêu cầu và thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN

1- Mục đích:

- Nhằm phát động sâu rộng phong trào quần chúng lao động ở các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị chấp hành đúng quy định pháp luật về Bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động, bảo vệ tài sản Nhà nước và tài sản công dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Nêu cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác AT-VSLĐ-PCCN;

- Đề ra chương trình hành động thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ-PCCN .

2- Yêu cầu:

Tổ chức gọn nhẹ, có hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức.

3- Thời gian tổ chức:

Một tuần (7 ngày), vào trung tuần tháng 3 hàng năm (thời gian cụ thể sẽ có thông báo chính thức của từng năm).

II- các hoạt động của Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN:

1- Trước thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Truyền hình Việt nam, Đài Tiếng nói Việt nam, Đài phát thanh và truyền hình các địa phương, các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương về ý nghĩa, mục đích và các hoạt động của Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN; phản ánh thực tế điều kiện lao động của người lao động (tập trung vào một số ngành có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ); về các gương điển hình thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ-PCCN; phê phán các hiện tượng vi phạm các quy định pháp luật về AT-VSLĐ-PCCN...

Phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ-PCCN: băng hình, tranh áp phích, tờ rơi, ... đến tận các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, huấn luyện công tác đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN; tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về AT-VSLĐ-PCCN;

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị có yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp. Tổ chức đánh giá môi trường lao động đối với đơn vị có yếu tố độc hại và tập huấn về cấp cứu ban đầu.

- Tổ chức giao lưu và thi hiểu biết về công tác AT-VSLĐ-PCCN, các quy định Pháp luật về Bảo hộ lao động; Thi an toàn - vệ sinh viên giỏi; Hội thao phòng cháy chữa cháy;

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ;

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)