Ngày Thế giới về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc - 28/4

Ngày cập nhật: 18-12-2012

Hầu hết các trường hợp tử vong, thương tật và bệnh tật trên toàn thế giới do nguyên nhân có liên quan tới công việc gây ra đều có thể phòng tránh được - Thông điệp trên phải được phổ biến một cách rộng rãi. Và ngày 28/4, ngày Thế giới về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là một cơ hội đặc biệt để chúng ta thực hiện thông điệp này.

Mỗi quốc gia, mỗi thành phố, làng mạc đều tưởng nhớ những người đã chết trong chiến tranh. Vậy thì tại sao chúng ta không dành riêng một ngày để tưởng nhớ những người nam giới, phụ nữ và trẻ em là nạn nhân trong công việc của chính mình. Và sao ta không sử dụng ngày đó để nhấn mạnh sự cấp thiết phải đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc.a

Từ ý tưởng đơn giản này, năm 1989, những người lao động Mỹ và Canada đã phát động ngày 28/4 là ngày tưởng niệm đối với những đồng nghiệp đã chết và bị thương tật trong công việc. Và ngày càng nhiều nước tổ chức kỷ niệm vào ngày 28/4. Đến bây giờ ngày 28/4 được kỷ niệm ở gần một trăm quốc gia trên toàn thế giới. Việc ngày 28/4 trở thành ngày kỷ niệm trên toàn thế giới là do nỗ lực mạnh mẽ của phong trào lao động và đặc biệt là của Liên đoàn các Công đoàn Tự do Quốc tế (ICFTU).

ILO từ lâu đã hỗ trợ rất nhiều các hoạt động kỷ niệm và giờ đây đã chính thức tham gia vào các hoạt động này. Tổ chức này muốn đưa sức mạnh đặc biệt của mình – sức mạnh ba bên vào trong các hoạt động. Nói cách khác, đó là sự hợp tác và gặp gỡ bình đẳng giữa chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động./.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)