Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN giai đoạn 2005 - 2009

Ngày cập nhật: 18-12-2012
Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) đã được xây dựng trong thời gian từ năm 2005- 2009, đồng thời đánh giá tình hình ATVSLĐ, cháy nổ trong những năm qua cũng như nhận định những thách thức trong thời gian tới

Nhằm tiếp tục cập nhật các chính sách quốc gia, các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) đã được xây dựng trong thời gian từ năm 2005- 2009, đồng thời đánh giá tình hình ATVSLĐ, cháy nổ trong những năm qua cũng như nhận định những thách thức trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan, với sự trợ giúp kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua Dự án RAS/08/07/JPN, xây dựng và cập nhật thông tin vào Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN giai đoạn 2005 - 2009.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, hợp tác trong việc cung cấp thông tin, đưa ra các đánh giá, nhận định và các đề xuất nhằm làm tốt công tác ATVSLĐ - PCCN trong thời gian tới.

Để đảm bảo việc xây dựng Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN trở thành một hoạt động thường niên, đáp ứng các yêu cầu chung trong hội nhập của ASEAN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc bổ sung, cập nhật dữ liệu thông tin xây dựng Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN hàng năm.

Trong quá trình xây dựng Hồ sơ quốc gia không tránh khỏi những thiếu sót, Ban Biên tập mong nhận được các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện.
Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

 

Tải về toàn văn Hồ sơ quốc gia tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)