Bước đầu tìm hiểu tình hình đau thắt lưng ở công nhân may công nghiệp thuộc Tổng Công ty May Việt Nam

Ngày cập nhật: 18-12-2012
Với mục đích đánh giá tình hình đau thắt lưng và tìm hiểu ảnh hưởng của đau thắt lựng tới lao đông và sinh hoạt của công nhân may. Nghiên cứu này đã được tiến hành trên công nhân may công nghiệp theo phương pháp cắt ngang.

Nhóm nghiên cứu: Lê Thu Nga, Nguyễn Đình Dũng - Trung tâm Y tế Dệt May, Bộ Công Nghiệp

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ đau thắt lưng ở công nhân may là 60.5%; tính chất đau thắt lưng: 98.2% đau trong ca và cuối ca lao động. Mức độ đau: Nhẹ 84.8%; cấp và bán cấp 87.8%. ảnh hưởng của đau thắt lưng tới lao động và sinh hoạt: Hạn chế vận động - 76.7%, rối loạn giấc ngủ - 38.3%, hạn chế tình dục - 3.9%, nghỉ việc 11.2%.

Kiến nghị: Đưa ra một số giải pháp nhằm làm giảm triệu chứng đau thắt lưng. Các biện pháp dự phòng để cải thiện tình hình sức khoẻ của công nhân: Tập thể dục giữa giờ, sản xuất ghế ngồi hàng loạt. Nghiên cứu để đánh giá xem đau thắt lưng có phải là bệnh nghề nghiệp không?

Nhận định: bệnh đau thắt lưng chiếm một tỷ lệ khá cao trong công nhân may công nghiệp.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)