Đánh giá thực trạng môi trường lao động về bệnh nghề nghiệp trong ngành đường sắt

Ngày cập nhật: 18-12-2012
Dùng phương pháp mô tả dịch tễ học nghiên cứu trên những công nhân phải làm việc trong môi trường độc hại thuộc các xí nghiệp của ngành đường sắt, nhằm đánh giá khái quát thực trạng môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp

Nhóm nghiên cứu: Phạm Văn Hùng và CTV Trung tâm Y tế dự phòng Đường sắt

Phương pháp nghiên cứu: Dùng phương pháp mô tả dịch tễ học nghiên cứu trên những công nhân phải làm việc trong môi trường độc hại thuộc các xí nghiệp của ngành đường sắt, nhằm đánh giá khái quát thực trạng môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp. Bước đầu đề xuất giải pháp và xác định hướng nghiên cứu trong thời gian tới để từng bước cải thiện môi trường lao động và sức khoẻ công nhân ngành đường sắt.

Kết quả: Nghiên cứu trong 6 năm ( 1992-1997) đã khảo sát 4817 mẫu để đánh giá môi trường lao động: có 1527 mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép (TCVSCP) chiếm 3 l,7%, trong đó ô nhiễm chủ yếu do bụi, ồn, hơi khí độc, xăng dầu, rung chuyển. Bệnh nghề nghiệp phổ biến là bệnh bụi phổi silic, điếc, rung chuyển ( 12/63 người được khám). Bệnh nốt dầu rất phổ biến ở hầu hết các xí nghiệp (178/387 người bị bệnh từ nhẹ đến nặng).

Kết luận: 3 l ,7% môi trường lao động trong ngành đường sắt bị ô nhiễm đã gây mắc các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ( 19,05%), đó là chưa kể đến những bệnh nghề nghiệp chưa được bảo hiểm. Vậy cần quan tâm hơn nữa đến việc cải tạo và quản lý môi trường lao động, có những biện pháp khắc phục hữu hiệu để bảo vệ con người, đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp. Trước mắt cần khuyến khích đầu tư kinh phí khám phát hiện, điều trị sớm những bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)