Kết quả điều tra ngộ độc do hóa chất bảo vệ thực vật tại tỉnh Thái Bình trong hai năm 1996 và 1997

Ngày cập nhật: 24-12-2012
Nghiên cứu tình hình ngộ độc hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) trong tỉnh và tìm hiểu nguyên nhân chính gây ngộ độc để từ đó đề ra biện pháp ngăn ngừa.

Nhóm nghiên cứu: Phạm Thị Tâm và CS Trung tâm Y tế dự phòng Thái Bình

Mục tiêu đề tài: nhằm nghiên cứu tình hình ngộ độc hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) trong tỉnh và tìm hiểu nguyên nhân chính gây ngộ độc để từ đó đề ra biện pháp ngăn ngừa.

Điều tra hồi cứu trên 1314 bệnh án bệnh nhân ngộ độc chung tại 15 bệnh viện tỉnh trong 2 năm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: ngộ độc do HCBVTV là 982/1314 trường hợp ngộ độc (chiếm 77,73%). Tỷ lệ tử vong do ngộ độc HCBVTV cao: 39/43 trường hợp (chiếm 90,7%).

Ngộ độc do hoá chất diệt chuột là 735/982 trường hợp ngộ độc HCBVTV (chiếm 74,85%), cao hơn nhiều so với ngộ độc do hoá chất trừ sâu.

Ngộ độc do HCBVTV gặp ở tất cả mọi đối tượng, nhưng tỷ lệ nữ mắc cao hơn nam và nguyên nhân chủ yếu là do tự tử chiếm 67,52% và do ăn uống chiếm 3 l,98% (chủ yếu là ăn phải thức ăn có lẫn hoá chất diệt chuột).

Ngộ độc HCBVTV do tự tử gặp chủ yếu ở người lớn (trên l 8 tuổi) chiếm 89,2% và ngộ độc HCBVTV do ăn uống gặp chủ yếu ở nhóm tuổi (0-5 và ở nhóm tuổi này ngộ độc do ăn phải thức ăn có lẫn hoá chất diệt chuột chiếm tỷ lệ rất cao chiếm 69,54%, nhiều gấp 20 lần so với ngộ độc do ăn thức ăn có lẫn hoá chất trừ sâu.

Kết luận: Kết quả trên cho thấy công tác quản lí chưa chặt chẽ và sự hiểu biết về bảo quản, sử dụng an toàn HCBVTV trong nhân dân còn hạn chế dẫn đến tình trạng ngộ độc HCBVTV cao ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)