Báo cáo thực hiện dự án cuối kỳ

Ngày cập nhật: 19-12-2012
Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế đã được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2009 và kết thúc vào tháng 12 năm 2011. Sau gần 3 năm thực hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa. Đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án đã được trình bày tại Hội thảo quốc gia tổ chức tại Hà Nội ngày 09 tháng 12 năm 2011.

Xem toàn bộ tài liệu, click tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)