Tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 19-12-2012
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang thúc đẩy và xây dựng Hệ thống quản lý An toàn- vệ sinh lao động như một công cụ thiết thực trong việc tăng cường an toàn- vệ sinh lao động tại cơ sở

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang thúc đẩy và xây dựng Hệ thống quản lý An toàn- vệ sinh lao động như một công cụ thiết thực trong việc tăng cường an toàn- vệ sinh lao động tại cơ sở. Hướng dẫn của ILO về Hệ thống quản lý An toàn- vệ sinh lao động (ILO-OSH 2001) được xây dựng theo nguyên tắc thoả thuận quốc tế được thành phần ba bên của ILO xác định. Hướng dẫn là một công cụ quốc tế quan trọng trong việc phát triển Hệ thống quản lý an toàn- vệ sinh lao động tại Việt Nam. Những tác động tích cực của Hệ thống quản lý an toàn- vệ sinh lao động trong việc nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu nguy cơ và rủi ro, đã được các chính phủ, người lao động và người người sử dụng lao động trên thế giới công nhận.

Tài liệu Hướng dẫn quốc gia về Hệ thống quản lý an toàn- vệ sinh lao động này đã được trao đổi tại các cuộc hội thảo quốc gia ba bên và là sản phẩm của sự hợp tác ba bên tại Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn tạo ra cơ sở phù hợp và mang tính linh hoạt trong việc xây dựng văn hoá an toàn bền vững trong các tổ chức, các doanh nghiệp và nơi làm việc.

* Tải về toàn bộ tài liệu trên click tại đây.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)