Năng suất cao hơn, nơi làm việc tốt hơn

Ngày cập nhật: 19-12-2012
Nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện là một giải pháp quan trọng và cần thiết

Trong những năm gần đây, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã hỗ trợ Việt Nam áp dụng phương pháp huấn luyện WISE để cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là phương pháp huấn luyện hướng vào hành động có sự tham gia của cộng đồng. Học viên có thể học hỏi được nhiều từ những những cải thiện sẵn có thông qua việc thăm quan và thực hành kiểm định tại các doanh nghiệp ở địa phương. Việc trao đổi thảo luận trong từng nhóm nhỏ giúp học viên tìm ra được những giải pháp đơn giản, chi phí thấp, thiết thực nhằm cải thiện điều kiện lao động, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất lao động, phòng ngưà tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Cuốn tài liệu "Năng suất lao động cao hơn và nơi làm việc tốt hơn" do các tác giả J.E. Thurman , A.E. Louzine , K. Kogi biên soạn đã được Tổ chức Lao động Quốc tế lựa chọn làm tài liệu huấn luyện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Việc xuất bản lần này nhằm mục đích cung cấp tài liệu huấn luyện cơ bản về an toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khuôn khổ thực hiện dự án ILO/Nhật Bản về "Hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam, RAS/08/07M/JPN".

* Tải về toàn văn tài liệu trên click tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)