Giới thiệu về kết quả khảo sát ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày cập nhật: 19-12-2012
Được sự cho phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sự hỗ trợ của Văn phòng ILO Hà Nội, dự án “Hỗ trợ có hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam” RAS/08/07M/JPN

Được sự cho phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sự hỗ trợ của Văn phòng ILO Hà Nội, dự án “Hỗ trợ có hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam” RAS/08/07M/JPN, để nhận biết thực tế và nhu cầu cải thiện an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tỉnh tham gia dự án nhằm tìm ra các giải pháp phòng ngừa phù hợp, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát tại 04 tỉnh thụ hưởng dự án là Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Thái Nguyên.

Kết quả khảo sát này với những thông tin bổ ích sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức có liên quan đưa ra những giải pháp thiết thực và lựa chọn những vấn đề cần ưu tiên nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, xây dựng những chương trình hoạt động cụ thể để cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, giảm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

* Tải về toàn văn tài liệu trên, click tại đây.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)