Hướng dẫn thực hành dịch vụ Y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày cập nhật: 19-12-2012
Cuốn tài liệu hướng dẫn thực hành này đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho thanh tra ATVSLĐ, cán bộ dịch vụ y tế lao động cơ bản và các tổ chức liên quan về cách hỗ trợ các DNVVN .....

Trên cơ sở những kinh nghiệm gần đây ở Việt Nam, chúng tôi đề xuất các biện pháp thực tế để thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan và tổ chức có liên quan nhằm hỗ trợ các DNVVN đánh giá và cải thiện điều kiện lao động hiện nay. Cuốn tài liệu hướng dẫn thực hành này đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho thanh tra ATVSLĐ, cán bộ dịch vụ y tế lao động cơ bản và các tổ chức liên quan về cách hỗ trợ các DNVVN phòng ngừa ban đầu các nguy cơ tại nơi làm việc theo sáng kiến của người sử dụng lao động và người lao động.

 

Xem toàn bộ tài liệu, click tại đây

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)