DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Ngày cập nhật: 20-12-2012

Danh sách các trường thuộc hệ thống Giáo dục - Đào tạo

STT

Tên trường

Tên khoa

Bộ môn

1

Đại học Y Hà Nội

Y tế công cộng

Sức khỏe nghề nghiệp

2

Đại học Y Hải Phòng

Vệ sinh dịch tễ

Sức khỏe nghề nghiệp

3

Đại học Y Thái Bình

Vệ sinh dịch tễ

Sức khỏe nghề nghiệp

4

Đại học Y Thái Nguyên

Vệ sinh dịch tễ

Sức khỏe nghề nghiệp

5

Đại học Y Huế

Y tế công cộng

Sức khỏe nghề nghiệp

6

Đại học Y Cần Thơ

Y tế công cộng

Sức khỏe nghề nghiệp

7

Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Y tế công cộng

Sức khỏe nghề nghiệp

8

Đại học Tây Nguyên

Khoa Y

Vệ sinh dịch tễ

9

Đại học Y tế công cộng Hà Nội

Sức khỏe môi trường- nghề nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp

10

Đại Học Công đoàn

BHLĐ

 

11

Đại học PCCC

-

-

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)