E

Ngày cập nhật: 17-01-2013
Tra cứu thuật ngữ về ATVSLĐ

1

Ec-gô-nô-my
(Ergonomic)

Khoa học nghiên cứu về giải phẫu, tâm sinh lí con người trong môi trường lao động nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu hoá hiệu quả lao động, an toàn, sức khoẻ và sự tiện lợi, nhẹ nhàng, thoải mái trong công việc và khi vui chơi. Môn khoa học này đòi hỏi một sự nghiên cứu có hệ thống các tác động qua lại giữa con người, máy, thiết bị và môi trường nhằm mục đích làm cho công việc phù hợp với con người.

 

Nguồn: Cục An toàn lao động

Các tin mới

  • D( 17-01-2013 )
  • G( 17-01-2013 )
  • H( 17-01-2013 )
  • L( 17-01-2013 )
  • M( 17-01-2013 )

Các tin đã đưa

  • A ( 07-01-2013)
  • B ( 07-01-2013)
  • C ( 07-01-2013)
  • K ( 07-01-2013)

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)