G

Ngày cập nhật: 17-01-2013
Tra cứu thuật ngữ về ATVSLĐ

1

Giới hạn an toàn dưới
(Lower safety limit)

Ngưỡng giá trị mà nếu các chỉ số quy định chưa đạt tới thì sẽ gây nguy hiểm cho con người.

2

Giới hạn an toàn trên
(Upper safety limit)

Ngưỡng giá trị mà nếu các chỉ số quy định vượt quá thì sẽ gây nguy hiểm cho con người.

 

Nguồn: Cục An toàn lao động

Các tin mới

  • D( 17-01-2013 )
  • E( 17-01-2013 )
  • H( 17-01-2013 )
  • L( 17-01-2013 )
  • M( 17-01-2013 )

Các tin đã đưa

  • A ( 07-01-2013)
  • B ( 07-01-2013)
  • C ( 07-01-2013)
  • K ( 07-01-2013)

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)