K

Ngày cập nhật: 07-01-2013
Tra cứu thuật ngữ về ATVSLĐ

1

Khả năng lao động
(Working ability)

Toàn bộ năng lực và thuộc tính về thể lực và tinh thần của con người để tạo ra hiệu quả trong lao động.

2

Khai báo
(Notification)

Kê khai, báo cáo theo luật định của người lao động với người sử dụng lao động, của cấp dưới với cấp trên, của cơ sở với cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền.

3

Khai báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
(Notification of occupational accidents and diseases)

Thủ tục được quy định trong các văn bản pháp luật về việc người sử dụng lao động sẽ phải kê khai, báo cáo thông tin về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho các cơ quan chức năng.

4

Khoa học lao động
(Science of labour/workforce)

Khoa học nghiên cứu về con người và các vấn đề có liên quan trong lao động, sản xuất.

5

Khu công nghiệp
(Industrial zone)

Khu vực bao gồm một hoặc nhiều cơ sở chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo quy định của pháp luật.

6

Khu chế xuất
(Export processing zone)

Khu công nghiệp chế biến và thực hiện dịch vụ cho xuất khẩu, có chế độ thuế quan đặc biệt, được phép nhập khẩu tự do các thiết bị và các sản phẩm khác để chế biến ra các sản phẩm dành cho xuất khẩu.

7

Kế hoạch bảo hộ lao động (KHBHLÐ)
(Labour protection plan)

Các công việc được đề ra để thực hiện trong kì kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động cho quá trình sản xuất kinh doanh bao gồm biện pháp, kinh phí, vật tư, thời gian hoàn thành, phân công tổ chức thực hiện cụ thể. KHBHLÐ ở doanh nghiệp phải bao gồm tối thiểu những nội dung sau: Các biện pháp về kĩ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; các biện pháp về kĩ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm các công việc nguy hiểm, có hại; Chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp; Tuyên truyền giáo dục huấn luyện về bảo hộ lao động. Ðối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch phải được xây dựng kế hoạch bổ sung phù hợp với nội dung công việc. Kinh phí trong kế hoạch bảo hộ lao động được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh; đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp được tính trong chi phí thường xuyên .

 

Kĩ sư an toàn
(Safety engineer)

Người được đào tạo ở trình độ đại học có kiến thức cơ bản về kĩ thuật an toàn và vệ sinh lao động, có khả năng đảm nhiệm trong các hoạt động nhằm kiểm soát tình hình an toàn và vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp.

8

Kĩ thuật an toàn
(Safety technique/ safety technology)

Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kĩ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với người lao động (TCVN).

9

Kĩ thuật vệ sinh
(Hygiene techniques)

Hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức, kĩ thuật nhằm giảm thiểu các yếu tố có hại.

 

Nguồn: Cục An toàn lao động

Các tin mới

  • D( 17-01-2013 )
  • E( 17-01-2013 )
  • G( 17-01-2013 )
  • H( 17-01-2013 )
  • L( 17-01-2013 )

Các tin đã đưa

  • A ( 07-01-2013)
  • B ( 07-01-2013)
  • C ( 07-01-2013)

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)