Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015

Ngày cập nhật: 31-01-2013
Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015 được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 với các mục tiêu như sau:

1.      Mục tiêu tổng quát
Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

2.     
Mục tiêu cụ thể đến năm 2015:

-         Trung bình hàng năm, giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng; xây dựng; sử dụng điện; sản xuất kim loại, hóa chất);
- Tăng 10% số cơ sở được giám sát môi trường lao động; trung bình hàng năm tăng 5% số cơ sở được tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;
- Trung bình hàng năm tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao động;
- Hàng năm trên 40.000 người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động, 10.000 người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, 40.000 cán bộ an toàn - vệ sinh lao động các doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;
- Trên 1.000 làng nghề, 5000 hợp tác xã, 30.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ được trực tiếp phổ biến thông tin phù hợp về an toàn - vệ sinh lao động;
- Bảo đảm 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật;
- Bảo đảm 100% số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

3.      Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện 5 năm, từ năm 2011-2015 được tiến hành trên phạm vi toàn quốc.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)