Thông báo tổ chức Hội thi Người huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động giỏi năm 2020(09-11-2020)

Hội thi “Người huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giỏi năm 2020” được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức huấn luyện theo yêu cầu của Luật ATVSLĐ...

Phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020(24-09-2020)

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 cho 38 địa phương.

Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về AT, VSLĐ, HĐHL đối với một số đơn vị (25-06-2020)

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại đơn vị và ghi nhận kết quả làm việc tại các Biên bản làm việc.

Thông báo về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH(04-04-2020)

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Quyết định về việc lựa chọn đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ.(28-02-2019)

Quyết định lựa chọn Trung tâm Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động là đơn vị tổ chức khóa “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động” và “Huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn lao động” tại Hà Nội.

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động(02-05-2018)

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 46/GCN-KĐ ngày 28 tháng 6 năm 2017 cấp cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 1000/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thông báo kết quả tổ chức đối thoại của Hội đồng quốc gia về AT, VSLĐ(09-04-2018)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Hội đồng), Hội đồng đã tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động vào ngày 15/12/2017 tại Hà Nội.

Trang
1 2 3 ... Cuối
Tìm theo ngày