Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy (08-01-2018)

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn

Khóa huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho người huấn luyện về AT, VSLĐ(03-01-2018)

Nhằm đáp ứng nhu cầu công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ inh lao động của các tổ chức, doanh nghiệp cho người huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dự kiến tổ chức lớp huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ cho Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ cá nhân – bảo vệ mắt(19-10-2017)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với phương tiện bảo vệ mắt được sử dụng để ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây tổn thương mắt, giảm thị lực để bảo vệ mắt cho người lao động.

Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng(30-08-2017)

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai - năm 2017 ban hành kèm theo kế hoạch số 76-KH/BCTW ngày 17/5/2017 của Ban tổ chức Trung ương được đăng tải trên trang điện tử Tạp chí Nghiên cứu, Hướng dẫn công tác Tổ chức Xây dựng Đảng và Ban Tổ chức Trung ương (www.xaydungdang.org.vn).

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải (27-06-2017)

Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải được ban hành ngày 15/05/2017 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Thông báo thay đổi ngày tổ chức Lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I(03-05-2017)

Theo nội dung thông báo từ Ban chỉ đạo Tháng hành động về AT, VSLĐ Trung ương, Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I sẽ chuyển từ ngày 06/05/2017 sang ngày 18/05/2017.

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016(28-03-2017)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2016 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2017.

Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017(24-02-2017)

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động các cấp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Trang
1 2 3 ... Cuối
Tìm theo ngày