Báo cáo kết quả triển khai Công điện số 180 của TTCP tại tỉnh Thanh Hóa(08-07-2016)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Công điện số 180/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/7, tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục An toàn lao động báo cáo một số nội dung triển khai trên cả nước và tại tỉnh này.

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 20111-2015(31-01-2013)

Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TBXH về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 20111-2015 có các nội dung sau:

Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015(31-01-2013)

Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015 được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 với các mục tiêu như sau:

Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015(17-12-2012)

Ngày 10/6/2011, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bùi Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự, có đầy đủ các thành viên.

Trang
1
Tìm theo ngày