Báo cáo tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2009-2011(19-12-2012)

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam, Mã số RAS/08/07M/JPN” được lãnh đạo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2009 và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ngày 07 tháng 4 năm 2009.

Báo cáo nghiên cứu khả thi việc phê chuẩn Công ước số 187 về cơ chế tăng cường thực hiện An toàn vệ sinh lao động của ILO(19-12-2012)

Theo ước tính của ILO hàng năm có khoảng 337 triệu vụ tai nạn lao động xảy ra trên thế giới và 2,3 triệu chết do bệnh liên quan đến lao động.[1] Thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ước tính khoảng 4% GDP của toàn thế giới.

Báo cáo đánh giá cuối cùng do Văn phòng ILO khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RO Bangkok) đề xuất(19-12-2012)

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về ATVSLĐ nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc ở Việt Nam” (RAS/08/07M/JPN) do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt ....

Báo cáo thực hiện dự án cuối kỳ(19-12-2012)

Dự án “Thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động nhằm tăng cường an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế

Trang
1
Tìm theo ngày