Tranh áp phích hưởng ứng Tháng hành động AT,VSLĐ lần thứ I năm 2017(03-05-2017)

Về công tác chuẩn bị cho Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017, ông Hà Tất Thắng Cục trưởng cục ATLĐ cho biết, Ban chỉ đạo đã thống nhất và chọn thành phố Hà Nội là địa phương trọng điểm tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I.

Một số khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động AT,VSLĐ lần thứ I năm 2017(03-05-2017)

Về cơ bản, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất đã hoàn tất.

Công tác tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ cơ bản đã hoàn tất(28-04-2017)

Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 - 30/5/2017, lễ phát động được tổ chức ngày 18/5/2017 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội với quy mô khoảng 700 người.

Họp báo thông tin về Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017(24-04-2017)

Lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động sẽ được tổ chức vào sáng 18/5 với tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả hướng về doanh nghiệp, cơ sở.

Họp triển khai tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017(21-04-2017)

Sáng nay, tại trụ sở Sơ Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội đã diễn ra cuộc họp để tổng hợp các công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Báo cáo kết quả TLQG ATVSLĐ-PCCN năm 2016 và phương hướng tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017(10-11-2016)

Thực hiện công văn số 722/CP-VX ngày 14 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN) vào Quí I hàng năm, Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ Trung ương (BCĐ) báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả Tuần lễ quốc gia lần thứ 18 năm 2016 và kết quả 18 năm tổ chức TLQG ATVSLĐ - PCCN như sau:

Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức TLQG ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 (09-09-2016)

Ngày 07/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo "Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 và Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017".

Bộ Quốc phòng phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 18(21-03-2016)

Ngày 21-3, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN) lần thứ 18 năm 2016 tại Quân khu 3 - Kiến An, Hải Phòng.

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày