Tỉnh Bắc Giang họp Ban chỉ đạo triển khai Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm 2013(01-01-0001)

Ngày 3-1, Ban Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động, Phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 15-2013 tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức Tuần lễ này tại Bắc Giang. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì.

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày