Ngày Thế giới về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc - 28/4(18-12-2012)

Hầu hết các trường hợp tử vong, thương tật và bệnh tật trên toàn thế giới do nguyên nhân có liên quan tới công việc gây ra đều có thể phòng tránh được - Thông điệp trên phải được phổ biến một cách rộng rãi. Và ngày 28/4, ngày Thế giới về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là một cơ hội đặc biệt để chúng ta thực hiện thông điệp này.

Trang
1
Tìm theo ngày