Đoàn chuyên gia KOSHA làm việc với Cục An toàn lao động(22-02-2017)

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (TTHL ATVSLĐ), vừa qua, KOICA đã cử đoàn chuyên gia KOSHA sang Việt Nam để làm việc với Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) từ ngày 22 - 24/2.

Lễ Bàn giao Dự án Nâng cao năng lực Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ Việt Nam(14-07-2016)

Sáng ngày 14/7, tại Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ cơ sở Sơn Tây (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Bàn giao Dự án Nâng cao năng lực Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ Việt Nam.

Hội thảo đánh giá giữa kỳ dự án "Nâng cao năng lực Trung tâm huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động"(21-11-2015)

Sáng ngày 19/11, tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), Bộ LĐTBXH phối hợp với cơ quan hợp tác phát triển Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức Hội thảo đánh giá giữa kỳ dự án "Nâng cao năng lực trung tâm huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động".

Triển khai dự án an toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam(29-01-2013)

Sáng 12/6/2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Lễ khai trương và ký kết Văn kiện Dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”.

Dự án "Nâng cao năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam"(21-12-2012)

Tăng cường công tác an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp, góp phần giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại cấp doanh nghiệp.....

Hợp phần 2 "Cải thiện điều kiện lao động" - Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS)(21-12-2012)

Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS) là chương trình do Cơ quan phát triển quốc tế (DANIDA) của Chính phủ Vương quốc Đan Mạch tài trợ với muc tiêu tổng thể là thúc đẩy sự phát triển công bằng ở Việt Nam thông qua tăng cường khả năng cạnh tranh của khối doanh nghiệp.

Chương trình hoạt động – Mục tiêu "Xây dựng năng lực cho hệ thống bảo hộ lao động"(21-12-2012)

Nâng cao năng lực của hệ thống bảo hộ lao động tại các tỉnh trong Chương trình BSPS giúp giải quyết các vấn đề lao động trong khu vực DNNVV tư nhân

Cơ cấu tổ chức thực hiện(21-12-2012)

Đặc điểm của Hợp phần Hai là sự tham gia của nhiều đối tác khác nhau. Do đó, ba tiểu hợp phần sẽ được tiến hành độc lập, mỗi tiểu hợp phần dưới sự giám sát của một chủ tiểu hợp phần

Trang
1 2
Tìm theo ngày