Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2019(18-03-2020)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2019 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2020.

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2018(10-04-2019)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2018 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2019.

Thông báo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2018(25-09-2018)

Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (tỉnh Bình Phước chưa có báo cáo) 06 tháng đầu năm 2018 trên toàn quốc đã xảy ra 3.988 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 4.102 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động).

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2017(21-03-2018)

Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 trên toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 9.173 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động).

Thông báo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2017 (13-09-2017)

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 63 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong 06 tháng đầu năm 2017 trong khu vực có quan hệ lao động trên toàn quốc đã xảy ra 311 vụ tai nạn lao động chết người, nhưng đến ngày 25 tháng 07 năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới nhận được 62 biên bản điều tra (66 người chết).

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016(28-04-2017)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2016 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2017.

Thông báo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2016(09-10-2016)

So với 06 tháng đầu năm 2015 số vụ tai nạn lao động, số nạn nhân và số người chết vì tai nạn lao động trong 06 tháng năm 2016 đều tăng, cụ thể: số vụ TNLĐ tăng 258 vụ (tăng 7,5%), tổng số nạn nhân tăng 278 người (tăng 7,9%), số người chết vì TNLĐ tăng 79 người (tăng 28,5%).

Hồ sơ quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015(23-09-2016)

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về AT,VSLĐ trong giai đoạn này đã có nhiều bước đổi mới đáng kể cả về nội dung, hình thức tuyên truyền; mở rộng hơn các nhóm đối tượng, chủ thể tuyên truyền trong các khu vực làng nghề, nông nghiệp, hợp tác xã, các đối tượng là học sinh, sinh viên trong các trường nghề; phối hợp, đan xen nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng tạo sự quan tâm, thu hút người xem, người nghe.

Trang
1 2 3 ... Cuối
Tìm theo ngày