Nghiên cứu chế thử quần áo chống lạnh dùng cho công nhân làm việc trong các nhà lạnh(18-12-2012)

Hiện nay các nhà lạnh và kho lạnh đang được sử dụng rộng rãi do nhu cầu của ngành Công nghiệp Chế biến thực phẩm, thủy hải sản... người lao động ở đây luôn phải làm việc trong môi trường lao động khắc nghiệt

Bước đầu tìm hiểu tình hình đau thắt lưng ở công nhân may công nghiệp thuộc Tổng Công ty May Việt Nam(18-12-2012)

Với mục đích đánh giá tình hình đau thắt lưng và tìm hiểu ảnh hưởng của đau thắt lựng tới lao đông và sinh hoạt của công nhân may. Nghiên cứu này đã được tiến hành trên công nhân may công nghiệp theo phương pháp cắt ngang.

Đánh giá thực trạng môi trường lao động về bệnh nghề nghiệp trong ngành đường sắt(18-12-2012)

Dùng phương pháp mô tả dịch tễ học nghiên cứu trên những công nhân phải làm việc trong môi trường độc hại thuộc các xí nghiệp của ngành đường sắt, nhằm đánh giá khái quát thực trạng môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp

Trang
1
Tìm theo ngày