Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2016(28-04-2017)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2016 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2017.

Thông báo tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2016(09-10-2016)

So với 06 tháng đầu năm 2015 số vụ tai nạn lao động, số nạn nhân và số người chết vì tai nạn lao động trong 06 tháng năm 2016 đều tăng, cụ thể: số vụ TNLĐ tăng 258 vụ (tăng 7,5%), tổng số nạn nhân tăng 278 người (tăng 7,9%), số người chết vì TNLĐ tăng 79 người (tăng 28,5%).

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2015(03-02-2016)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2015 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2016.

Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2015(01-09-2015)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2015 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2015 như sau:

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2014(07-03-2015)

Năm 2014, số nạn nhân là lao động nữ giảm 128 người (giảm 7,45%), số vụ TNLĐ tăng 14 vụ (tăng 0,2%), tổng số nạn nhân tăng 56 người (tăng 0,8%), số người chết tăng 3 người (tăng 0,47%), số vụ có người chết tăng 30 vụ (tăng 5,3%).

Tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2014 (20-08-2014)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2014 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2014 như sau:

Môi trường làm việc gây tổn hại sức khỏe người lao động (17-07-2014)

Sáng 15-7, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM đã tổ chức buổi sơ kết công tác an toàn - vệ sinh - lao động sáu tháng đầu năm 2014.

Tình hình tai nạn lao động năm 2013(03-03-2014)

Tình hình tai nạn lao động năm 2013

Trang
1 2 3
Tìm theo ngày