Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (14-02-2017)

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Hỏi - Đáp Pháp luật: Quy định NSDLĐ bồi thường cho người bị tai nạn lao động(11-02-2015)

Hỏi: Người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động được quy định như thế nào?

Công nhân tử nạn: Lộ chuyện không được đóng BHXH(17-10-2013)

Một vụ tai nạn lao động (TNLĐ) chết người vừa xảy ra tại một doanh nghiệp ở TX.Gò Công (Tiền Giang). Vụ việc càng trở nên phức tạp khi phát hiện ra rằng, công nhân tử nạn đã làm việc gần 14 năm nhưng không hề được đóng BHXH

Tiến tới xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam(31-01-2013)

Từ năm 1991 ATVSLĐ là nội dung quan trọng của Pháp lệnh Bảo hộ lao động. Vấn đề này cũng được thể hiện tại một số điều trong Bộ luật Lao động ban hành năm 1994. Trong một số luật khác, như Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Công đoàn, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Hợp tác xã,... và nhiều văn bản dưới luật do Chính phủ, các bộ, ngành ban hành, vấn đề ATVSLĐ cũng được đề cập và áp dụng trong đời sống xã hội. Nhìn chung, vấn đề được xem xét khá cụ thể, đề cập tới nhiều nội dung, rộng nhưng lại rải rác và rất tản mạn, vô hình tạo ra sự phức tạp, chồng chéo, lại không toàn diện, gây khó khăn cho việc thực thi.

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động(01-01-2013)

Để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khoẻ, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động...

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động (13-12-2012)

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động. Bất cứ một chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là một trong những yếu tố quyết định nhất, năng động nhất trong sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Xã hội có cơm ăn, áo mặc, nhà ở là nhờ người lao động. Xây dựng giàu có, tự do dân chủ cũng là nhờ người lao động. Tri thức mở mang, cũng nhờ lao động. Vì vậy lao động là sức chính của sự tiến bộ xã hội loài người".

Hệ thống quản lý công tác bảo hộ lao động(13-12-2012)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động........

Trang
1
Tìm theo ngày