Công văn hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ- PCCN lần thứ 17 năm 2015 (10-11-2014)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722/CV-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) vào tháng 3 hàng năm, Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN Trung ương hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 17 năm 2015 cụ thể như sau:

Tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN (29-07-2014)

Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, những nỗ lực của Ban Tổ chức tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động Tuần lễ quốc gia lần thứ 16.

Triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động(31-01-2013)

Với nguồn vốn 730 tỷ đồng, Chương trình hướng tới mục tiêu 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng lao động.

Quản lý kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011 - 2015(31-01-2013)

Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 20111-2015(31-01-2013)

Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TBXH về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 20111-2015 có các nội dung sau:

Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015(31-01-2013)

Chương trình Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015 được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 với các mục tiêu như sau:

Dự án hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam(19-12-2012)

Dự án nhằm góp phần xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về ATVSLĐ và cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ Lao động, An toàn lao động và vệ sinh lao động lần thứ nhất

Tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động(19-12-2012)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang thúc đẩy và xây dựng Hệ thống quản lý An toàn- vệ sinh lao động như một công cụ thiết thực trong việc tăng cường an toàn- vệ sinh lao động tại cơ sở

Trang
1 2 3 ... Cuối
Tìm theo ngày