Quyết định: Giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định KTATLĐ(24-01-2016)

Giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định KTATLĐ cho Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với những nội dung chủ yếu sau:

Kiểm định hơn 8.000 thiết bị thang máy, thang cuốn mỗi năm(06-10-2015)

“Cả nước có gần 50 tổ chức được chỉ định kiểm định các thiết bị thang máy, danh sách các tổ chức này được được đăng tải công khai trên website của Cục An toàn lao động http://antoanlaodong.gov.vn/” - ông Vũ Tiến Thành, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù an toàn lao động, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết.

Danh sách các tổ chức kiểm định KTATLĐ được chỉ định(28-09-2015)

Dưới đây là danh sách các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn.

Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động (17-09-2015)

Căn cứ Quyết định số 168 QĐ/ATLĐ ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Cục trưởng Cục An toàn Lao động và Quyết định số 349 QĐ/ATLĐ của Cục trưởng Cục An toàn Lao động về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động, Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động cho các đối tượng từ 1 đến 22.

Tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động(25-03-2015)

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thông báo thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ cho các đối tượng từ 1 đến 22.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động(25-11-2014)

Trong những năm qua, tỷ trọng các vụ tai nạn lao động liên quan đến sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động luôn chiếm 18 – 23 % tổng số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người và gây thiệt hại lớn về tài sản...

Danh sách các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ (04-11-2014)

Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ bao gồm:

Thông báo thời gian, địa điểm, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ(26-10-2014)

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16/7/2014 của Cục trưởng Cục An toàn lao động về việc ban hành hướng dẫn, quản lý và tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Cục An toàn lao động đã phê duyệt kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương tại Quyết định số 386/QĐ-ATLĐ ngày 22/10/2014.

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày