Quy trình KD KTAT thiết bị nâng(28-12-2012)

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàncác thiết bị nâng thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực(20-12-2012)

QCVN: 01- 2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Cục An Toàn Lao Động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2008, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn sản xuất(20-12-2012)

Quy định chung TCVN 2287:1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản

Quy trình kiểm định an toàn(14-12-2012)

Theo quy định pháp luật các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải được kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Danh sách máy móc thiết bị kiểm định(14-12-2012)

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số : 04 /2008/ TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày