Thanh Hóa tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(17-10-2012)

Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) và công tác bảo hiểm y tế (BHYT), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế địa phương.

Hải Phòng: Lao động “nhảy việc”, doanh nghiệp trục lợi bảo hiểm xã hội(17-10-2012)

Năm 2011, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát hiện và kiến nghị xử phạt 905 sai phạm tồn tại của doanh nghiệp liên quan đến Luật Lao động, phạt tiền 10 đơn vị, khôi phục quyền lợi về tham gia BHXH cho 1.520 lao động. Mặc dù vậy, số lao động chưa được tham gia BHXH ở nhiều doanh nghiệp còn khá lớn….

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày