Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh tiếp xã giao đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) (30-01-2013)

Ngày 20/01/2013, tại Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đã tiếp xã giao Ông Kim In, Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Hà Nội. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện Lãnh đạo Cục ATLĐ và Vụ Hợp tác quốc.

Thúc đẩy hợp tác ATVSLĐ với Ban Phòng ngừa Công nghiệp mỏ quốc tế thuộc Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế - ISSA/Mining (30-01-2013)

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Đoàn công tác của Bộ do Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Lãnh đạo của Ban Phòng ngừa Công nghiệp mỏ quốc tế thuộc Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA/Mining) và làm việc với các đơn vị thành viên thuộc tổ chức này tại Nam Phi từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 11 năm 2012.

Triển khai dự án an toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam(29-01-2013)

Sáng 12/6/2012, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Lễ khai trương và ký kết Văn kiện Dự án “An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”.

Dự án "Nâng cao năng lực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam"(21-12-2012)

Tăng cường công tác an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp, góp phần giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại cấp doanh nghiệp.....

Hợp phần 2 "Cải thiện điều kiện lao động" - Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS)(21-12-2012)

Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (BSPS) là chương trình do Cơ quan phát triển quốc tế (DANIDA) của Chính phủ Vương quốc Đan Mạch tài trợ với muc tiêu tổng thể là thúc đẩy sự phát triển công bằng ở Việt Nam thông qua tăng cường khả năng cạnh tranh của khối doanh nghiệp.

Chương trình hoạt động – Mục tiêu "Xây dựng năng lực cho hệ thống bảo hộ lao động"(21-12-2012)

Nâng cao năng lực của hệ thống bảo hộ lao động tại các tỉnh trong Chương trình BSPS giúp giải quyết các vấn đề lao động trong khu vực DNNVV tư nhân

Cơ cấu tổ chức thực hiện(21-12-2012)

Đặc điểm của Hợp phần Hai là sự tham gia của nhiều đối tác khác nhau. Do đó, ba tiểu hợp phần sẽ được tiến hành độc lập, mỗi tiểu hợp phần dưới sự giám sát của một chủ tiểu hợp phần

Dự án hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ nhằm tăng cường an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc ở Việt Nam(19-12-2012)

Dự án nhằm góp phần xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về ATVSLĐ và cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ Lao động, An toàn lao động và vệ sinh lao động lần thứ nhất

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày