Trao giải trong cuộc thi "Người huấn luyện ATVSLĐ giỏi toàn quốc năm 2020"(29-11-2020)

Hội thi 'Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giỏi toàn quốc năm 2020' đã được tổ chức tại Thanh Hóa trong hai ngày 27 và 28/11.

Phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo An toàn cho NLĐ trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư và hội nhập quốc tế(30-10-2020)

Kỳ 3 - Vấn đề an toàn, vệ sinh lao động, điều kiện lao động đang trở thành một trong những hàng rào kỹ thuật trong thương mại khi Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA...

Phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo An toàn cho NLĐ trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư và hội nhập quốc tế(27-10-2020)

Kỳ 2 - Công tác an toàn, vệ sinh lao động được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là từ khi thực hiện sự nghiệp đổi mới đến nay.

Phát huy các giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảm bảo AT cho NLĐ trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư và hội nhập quốc tế(22-10-2020)

Kỳ 1: Mở đầu - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản tư tưởng phong phú và sâu sắc, trong đó có tư tưởng về chính sách lao động. Tư tưởng đó khá bao quát và toàn diện, thể hiện ở những nội dung cơ bản như: chăm lo, tạo việc làm cho người lao động; đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đảm bảo an toàn cho người lao động; giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động… Những nội dung trong chính sách lao động của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Tập huấn, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN và bồi dưỡng kỹ năng cho truyền thông viên nguồn(21-10-2020)

Trong 2 ngày 19 và 20/10, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức tập huấn, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng thông tin, truyền thông về ATVSLĐ cho truyền thông viên nguồn.

Hội đồng Quốc gia về AT, VSLĐ tổ chức đối thoại định kỳ năm 2020 (01-10-2020)

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức “Đối thoại định kỳ năm 2020”. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động chủ trì buổi đối thoại.

Thông báo về việc cử người tham gia xây dựng hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động(23-06-2020)

Thực hiện quy định về xây dựng, cập nhật hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động trân trọng đề nghị quý cơ quan cử người tham gia tổ xây dựng Hồ sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2018-2020.

Nổ bình khí, chủ tiệm vá vỏ ô tô ở Bình Dương đứt lìa tay tử vong(15-06-2020)

Chủ tiệm vá vỏ ô tô ở Bình Dương tắt bình khí sau khi vá vỏ ô tô thì bất ngờ bình phát nổ khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trang
1 2 3 ... Cuối
Tìm theo ngày