Phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020(24-09-2020)

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 cho 38 địa phương.

Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về AT, VSLĐ, HĐHL đối với một số đơn vị (25-06-2020)

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại đơn vị và ghi nhận kết quả làm việc tại các Biên bản làm việc.

Thông báo về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH(04-04-2020)

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Thông báo về việc gia hạn GCN huấn luyện ATVSLSĐ(27-03-2020)

Cục An toàn Lao động - Bộ LĐTB&XH vừa ra thông báo gửi Liên doanh Việt - Nga VietSovpetro về việc gia hạn GCN huấn luyện ATVSLSĐ.

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng/ huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (26-02-2020)

Trung tâm Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các lớp huấn luyện nói trên.

Công ty Điện lực Đắk Nông đưa "Văn hóa an toàn lao động" là nhiệm vụ hàng đầu(17-12-2019)

Với đặc thù tính chất công việc, người lao động thường xuyên phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Xác định “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, thời gian qua Công ty Điện lực Đắk Nông luôn ưu tiên hàng đầu cho công tác an toàn vệ sinh lao động.

Giảm giờ làm: Hiệu quả tích cực(29-10-2019)

Đây là quan điểm của ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN), trước việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Quốc hội xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường từ "không quá 48 giờ trong một tuần" xuống "không quá 44 giờ trong một tuần".

Hội thi An toàn vệ sinh lao động trong công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm (16-10-2019)

Ngày 9/10, LĐLĐ huyện Gia Lâm khai mạc hội thi An toàn vệ sinh lao động trong công nhân viên chức lao động năm 2019.

Trang
1 2 3 ... Cuối
Tìm theo ngày