Trả lời về nội dung Thông tư 26 ban hành danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ(26-12-2013)

Thông tư số 26/2013/ TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12 đã vấp phải một vài ý kiến của báo chí cũng như chính những người lao động cho rằng bị chênh so với thực tiễn. Chiều ngày 18/12, ông Bùi Đức Nhưỡng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Lao động (Bộ LĐTBXH) đã trả lời cụ thể các thắc mắc xung quanh nội dung của Thông tư.

Công nhân tử nạn: Lộ chuyện không được đóng BHXH(17-10-2013)

Một vụ tai nạn lao động (TNLĐ) chết người vừa xảy ra tại một doanh nghiệp ở TX.Gò Công (Tiền Giang). Vụ việc càng trở nên phức tạp khi phát hiện ra rằng, công nhân tử nạn đã làm việc gần 14 năm nhưng không hề được đóng BHXH

Tích cực đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH(11-10-2013)

Ngày 18/9/2013, Ban Bí thư T.Ư Ðảng đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Văn bản hướng dẫn tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động(31-01-2013)

Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII và Quyết định số 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2012 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

Tiến tới xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam(31-01-2013)

Từ năm 1991 ATVSLĐ là nội dung quan trọng của Pháp lệnh Bảo hộ lao động. Vấn đề này cũng được thể hiện tại một số điều trong Bộ luật Lao động ban hành năm 1994. Trong một số luật khác, như Luật Hóa chất, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên và Môi trường, Luật Công đoàn, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật Hợp tác xã,... và nhiều văn bản dưới luật do Chính phủ, các bộ, ngành ban hành, vấn đề ATVSLĐ cũng được đề cập và áp dụng trong đời sống xã hội. Nhìn chung, vấn đề được xem xét khá cụ thể, đề cập tới nhiều nội dung, rộng nhưng lại rải rác và rất tản mạn, vô hình tạo ra sự phức tạp, chồng chéo, lại không toàn diện, gây khó khăn cho việc thực thi.

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động(01-01-2013)

Để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khoẻ, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động...

Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp(13-12-2012)

Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày