Những vấn đề chung về bảo hộ lao động (13-12-2012)

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động. Bất cứ một chế độ xã hội nào, lao động của con người cũng là một trong những yếu tố quyết định nhất, năng động nhất trong sản xuất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Xã hội có cơm ăn, áo mặc, nhà ở là nhờ người lao động. Xây dựng giàu có, tự do dân chủ cũng là nhờ người lao động. Tri thức mở mang, cũng nhờ lao động. Vì vậy lao động là sức chính của sự tiến bộ xã hội loài người".

Hệ thống quản lý công tác bảo hộ lao động(13-12-2012)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động........

Thông tư Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp(13-12-2012)

Thông tư này quy định việc khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động bao gồm: Hồ sơ, quy trình và nội dung khám bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và cơ sở khám bệnh nghề

Hội nghị tổng kết 18 năm thi hành pháp luật an toàn - vệ sinh lao động và định hướng triển khai tới năm 2020(01-01-0001)

Sáng ngày 8/12/2012 tại Trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 18 năm thi hành pháp luật ATVSLĐ và định hướng triển khai đến năm 2020

Trang
1 2 3 4
Tìm theo ngày