Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 861699
Chi tiết

CHI TIẾT:

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu mối trao đổi thông tin: Nguyễn Tiến Doanh, Chánh thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động của cơ quan: Hướng dẫn, chỉ đạothanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động