Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 823368
Fax: 830050
Chi tiết

CHI TIẾT:

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước

quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Đầu mối trao đổi thông tin: Bùi Xuân Mỵ, Chánh thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động củaquan: Hướng dẫn, chỉ đạo và thanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động