Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: Phường Minh Xuân, Thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 822697
Chi tiết

CHI TIẾT:

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước

quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Đầu mối trao đổi thông tin: Nguyễn Văn Kính, Chánh thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động củaquan: Hướng dẫn, chỉ đạo và thanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động.