Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 28, đường Phạm Hồng Thái, P2, Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 865810
Fax: 866548
Chi tiết

CHI TIẾT:

Loại hình cơ quan: Quản lý nhà nước

quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Đầu mối trao đổi thông tin: Huỳnh Văn Nhành, Chánh thanh tra

Chức năng, nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động củaquan: Hướng dẫn, chỉ đạo và thanh tra việc thực hiện các qui định về bảo hộ lao động; điều tra tai nạn lao động.